Tietosuoja

Tietosuojaseloste 
 
Eräkellari oy:n tietosuojaseloste

Eräekllari kerää tietoja asiakkaistaan sekä verkkokauppansa käyttäjistä, jotta se voi tarjota asiakkailleen parhaan mahdollisen palveluidensa käyttökokemuksen. Asiakastietoja käytetään mm. turvallisin palvelun toimittamiseen sekä asiakaspalvelun laadun ja verkkokaupan kehittämiseen.

Eräkellari kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä, ja käyttää keräämiään henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Eräkellari ei myy eikä luovuta asiakkaidensa tietoja eteenpäin muissa kuin tämän tietosuojaselosteen 7. kohdassa mainituissa tarkoituksissa.

Toukokuussa 2018 voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilörekisterin pitäjällä on velvollisuus informoida rekisteröityjä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Tämä seloste täyttää tietosuoja-asetuksen informointivelvoitteen. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Eräkellarin palveluita.

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Eräkellari Oy (y-2263113-5)

Yhteystiedot:
Kauppatie1
69600 Kaustinen

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Puh. 044 5226009
E-mail: info@erakellari.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin kuuluvat Eräkellari Oy:n asiakkaat, jotka ovat rekisteröityneet verkkokaupan asiakkaiksi tai tehneet tilauksen. Rekisteriin kuuluvat myös ne henkilöt, jotka ovat ottaneet yhteyttä Eräkellari Oy:n asiakaspalveluun verkkokaupan, puhelimen tai sähköpostin välityksellä tai myymälässä ja jättäneet yhteystietonsa tilauksen tai yhteydenoton yhteydessä.

Uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitteet kerätään toiseen rekisteriin, jota käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen ja markkinointiviestintään.

 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 

Henkilötietojen keräys ja käsittely perustuu:

Asiakkaan antamaan suostumukseen.
Eräkellarin ja asiakkaan väliseen rekisteröityyn asiakassuhteeseen.
Tilauksiin liittyvien velvoitteiden hoitamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain alla lueteltaviin, ennalta määriteltyihin tarkoituksiin: 

asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpidon helpottamiseen
tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin
ostohistorian säilyttämiseen mahdollisia tuotepalautuksia tai takuukäsittelyjä varten
väärinkäytösten estämiseen
asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun laadun parantamiseen
yrityksen oman toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
kohdennetun sisällön, viestinnän ja markkinoinnin tuottamiseen
tilastojen laatimiseen
 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi
Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Ostoshistoria: mm. tilatut tuotteet ja hintatiedot, toimitusosoite, valittu maksutapa ja toimitusehto
Kontaktihistoria ja tallenteet puhelimen, sähköpostin tai internetin välityksellä käydyistä keskusteluista
 

5. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@erakellari.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Asiakkaan itse syöttämien tietojen perusteella asiakkaaksi rekisteröityessään tai tilausta tehdessään.
Asiakkaan itse tekemän yhteydenoton perusteella. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimen, sähköpostin, chatin, Messengerin tai muun internetsovelluksen välityksellä.
Asiakkaalle toteutettavien käyttäjäkokemuskyselyiden tai -haastattelujen avulla
Asiakkaan itse syöttämien tietojen perusteella uutiskirjeen tilauksen yhteydessä
 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille tilausten toimitukseen liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Näitä kolmansia osapuolia ovat:

logistiikkakumppanit, jotka toimittavat lähetykset asiakkaan valitsemaan paikkaan
maksunvälittäjäkumppanit
laskuoperaattorit
tuotteen toimittajat, kun kyse on suoratoimituksista
tulli, kun tuotteita ostetaan verottomana
perintäyhtiö, kun lasku erääntyy ja siirtyy perintään
Yhteistyökumppaniyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, mikäli lainsäädäntö sitä vaatii.

 

8. Käsittelyn kesto

 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
Uutiskirjelistallemme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä olevan linkin kautta.
Asiakas voi pyytää häntä koskevan henkilötiedon anonymisoimista tai poistamista rekistereistämme. Osalle tiedosta lainsäädäntö voi asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiseen säilytykseen (mm. kirjanpitolaki sekä kuluttajansuojalaki).

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

 

Henkilötietoihin on pääsy vain Eräkellari Oy:n omilla työntekijöillä, jotka on koulutettu käsittelemään henkilötietoja turvallisesti ja vastuullisesti. Pääsy henkilötietoihin on myös IT-tukihenkilöillä, joiden kanssa olemme tehneet sopimusjärjestelyn, joka takaa, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin asianmukaisesti.

Kaikki rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja palvelimien tietoturva on korkealla tasolla. Tulosteet ja arkistot säilytetään lukitussa ja turvakameroilla varustetussa tilassa.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle kuin poikkeustapauksissa. Poikkeustapauksia ovat vain EU:n ulkopuolelta tulleet tilaukset, jolloin kyseisen tilauksen toimitustiedot luovutetaan kuljetuspalveluyhtiölle toimituksen mahdollistamiseksi.

 

11. Evästeiden (”cookies”) käyttö

 

Eräkellari Oy:n verkkokaupoissa käytetään evästeitä (pieniä laitteeseen sijoitettuja tekstitiedostoja) tietojen keräämiseen. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt osoitteeseen, mitä internetsivuja hän on selannut, mitä selainta käyttää sekä mikä hänen tietokoneensa IP-osoite on. Evästeiden avulla voimme muun muassa näyttää käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin perustuvia mainoksia ja analysoida sitä, miten hyvin sivustomme ja verkkopalvelumme toimivat. Evästeiden kautta kerättyä tietoa hyödynnetään myös tilastointitarkoituksiin.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja ei yhdistetä asiakasrekisteritietoihin eikä käyttäjiä yksilöidä evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa.

Verkkokaupan asiakkailla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Evästeiden käytön kieltäminen saattaa kuitenkin estää joidenkin verkkokaupan toiminnallisuuksien hyödyntämisen.

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

 

Palvelumme kehittyessä ja lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä tietosuojaselosteen muutoksista ilmoitetaan palveluun rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

 

Tämä tietosuojaseloste. Päivitetty viimeksi 24.5.2018.